13. Informační zdroje

 1. Informace a zpracování dat v roce 2018
 2. Informace a zdroje informací
 3. Typy informačních zdrojů
 4. Využití informačních zdrojů
 5. Informační zdroje a desinformace
 6. Informační zdroje a PLN

10. Hour of Code

 1. Představení projektu Hour of Code
 2. Tvorba online kurzů s výukou programování
  1. Volba tématu
  2. Rozdělení rolí v týmu
  3. Tvorba 1. a 2. lekce kurzu
  4. Vytvoření online prostředí kurzu
  5. Vložení lekcí do online kurzu
  6. Sdílení, testování a vyhodnocení online kurzů

7. Veletrh EXCELentních funkcí

 1. Představení 5 vybraných funkcí v Excelu a jejich společné vyzkoušení
 2. Seznámení se s 5 dalšími funkcemi v Excelu a jejich využitím v praxi
 3. Příprava workshopu s úkolem představit a naučit tyto funkce ostatní
 4. Vysvětlení daných funkcí svým spolužákům na daném workshopu
 5. Zdokumentování funkcí, které jsem učil já a které jsem se naučil od ostatních

6. Tabulkový kalkulátor pro report výsledků kvantitativního výzkumu

 1. Zadání tématu do sdílené tabulky
 2. Tvorba dotazníku pro kvantitativní výzkum (min. 2 otevřené ot., 2 ano/ne, 2 volné)
 3. Získání dat/odpovědí od respondentů a import do tabulkového kalkulátoru
 4. Vytvoření kontingenčních tabulek a grafů (min. 3) pro shrnující náhled na data
 5. Vytvoření prezentace dat pro rozdílné skupiny v organizaci (text n. prezentace)
 6. Prezentace dat před skupinou aneb co jsme zjistili
 7. Odeslání zpracovaných dat