14. Dezinformace

 1. Jak poznat fake news – 5 otázek při analýze mediálního obsahu
 2. Analýza 3 publikovaných článků ze 3 různých zpravodajských portálů (nedezinformační, bulvární, dezinformační)

13. Informační zdroje

 1. Informace a informační zdroje
 2. Typy informačních zdrojů
 3. Příklady informačních zdrojů
 4. Důvěryhodnost, netrivialita, nezávislost a ověřitelnost informačního zdroje
 5. Terciální informační zdroje a jejich tvorba

10. Hour of Code

 1. Představení projektu Hour of Code
 2. Tvorba online kurzů s výukou programování
  1. Volba tématu
  2. Rozdělení rolí v týmu
  3. Tvorba 1. a 2. lekce kurzu
  4. Vytvoření online prostředí kurzu
  5. Vložení lekcí do online kurzu
  6. Sdílení, testování a vyhodnocení online kurzů