14. Dezinformace

  1. Jak poznat fake news – 5 otázek při analýze mediálního obsahu
  2. Analýza 3 publikovaných článků ze 3 různých zpravodajských portálů (nedezinformační, bulvární, dezinformační)

13. Informační zdroje

  1. Informace a informační zdroje
  2. Typy informačních zdrojů
  3. Příklady informačních zdrojů
  4. Důvěryhodnost, netrivialita, nezávislost a ověřitelnost informačního zdroje
  5. Terciální informační zdroje a jejich tvorba