13. Informační zdroje

  1. Informace a informační zdroje
  2. Typy informačních zdrojů
  3. Příklady informačních zdrojů
  4. Důvěryhodnost, netrivialita, nezávislost a ověřitelnost informačního zdroje
  5. Terciální informační zdroje a jejich tvorba