16. Databáze – návrh modelu relační databáze

  1. Základní pojmy databáze (opakování)
  2. Další pojmy relační databáze
  3. Návrh relační databáze školy pomocí nástroje Lucidchart
  4. Návrh relační databáze školy pomocí nástroje MySQL Workbench